Welkom

Praktijk Minerva onderzoekt en begeleidt kinderen van zeven tot en met achttien jaar die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Soms heb je als ouder het idee dat school niet uit je kind krijgt wat er in zit of vraag je je af wat je kind wel of juist nog niet goed kan. Jongere kinderen (tot een jaar of 12) worden bij ons geholpen met bijvoorbeeld lezen, spelling, rekenen of het verbeteren van hun werkhouding. De oudere kinderen komen bij ons voor huiswerkbegeleiding of bijles in wiskunde en Nederlands.

Daarnaast is het mogelijk om bij Praktijk Minerva onderzoek te laten doen bij uw kind. Zo wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar reken-, lees- en spellingsvaardigheid (welke onderdelen beheerst een kind al wel en niet en hoe doet hij of zij het in vergelijking met leeftijdsgenoten).

Verder wordt er onderzoek gedaan naar concentratie, geheugen, motoriek en intelligentie. Het is tevens mogelijk dyslexie, dyscalculie of AD(H)D onderzoek te laten doen. Er zijn ook kinderen uit groep 7 en 8 die een CITO training volgen.