Begeleiding

In onze praktijk komen kinderen van zeven tot en met achttien jaar.

Kinderen van de basisschool worden geholpen met rekenen, technisch of begrijpend lezen, spelling of het uitbreiden van hun woordenschat. Er wordt een handelingsplan opgesteld en na 3 maanden een evaluatie geschreven. Indien nodig is er contact met school.

Tevens zijn er trainingen voor kinderen met (faal) angst of een negatief zelfbeeld.

Kinderen met dyslexie en dyscalculie volgen een speciaal programma om te leren omgaan met hun leerprobleem en beter te worden in lezen/spellen of rekenen.

Basisschool leerlingen krijgen altijd huiswerk mee. Meestal voor 3 dagen ongeveer 15 tot 20 minuten. We passen de hoeveelheid huiswerk echter aan de leeftijd, motivatie, sportactiviteiten  en huiswerk van school aan.

De leerlingen van de middelbare school (vmbo-b t/m vwo) worden geholpen met wiskunde, natuur- of scheikunde, Nederlands en de vreemde talen.

Ook is het mogelijk een training te volgen om te leren hoe je moet studeren en je huiswerk beter kunt plannen.